Колкото по-рано потопите вашите мъници в английския език, толкова по-плавно, естествено и на дълбоко ще навлязат те в него! Изпробвайте една различна и практична система за ранно езиково обучение с Ками.

Системата на Камелия Атанасова “Английски за мъници” е модерна и иновативна технология за ранно чуждоезиково обучение, интегриращо възрастовата психология, психолингвистика, педагогика и дидактика. Заниманията водят до естественото усвояване на езика подобно на майчиния и спонтанно говорене в дългосрочен план. Езика се усвоява чрез жестови игри, песни и рими, специфично повторение и разкази с плюшени играчки в подходяща форма, материя и цветове. Употребата  на жестове подпомага лесното и дълготрайно усвояване на английския език, а изиграването и създаването на истории с плюшените герои развива въображението и креативността на децата. Индивидуалния подход и комбинирането на аудио визуална и телекинестетична стимулация подпомага навлизането на информацията в дългосрочната памет.