Стартира Курс за начинаещи А1 – на 14.10 (вторник)  от 18:30 до 20:00.  Заниманията ще се провеждат вторник/ петък във филиала при 143 ОУ (метростанция “Хаджи Димитър”

   

 

“The limits of your language are the limits of your world”

Независимо на каква възраст сте и на какво ниво, в “Imagine School” ще ви предложим подходящ курс, индивидуално или в малка група, според вашите нужди и възможности. Нашият подход залага не толкова на интензивното обучение, колкото на задълбоченото и дългосрочно ангажиаране с изучаването на английския език. Затова предлагаме усвояването на две нива в рамките на една учебна година. Опитът е показал, че подобен подход е по-реалистичен и ефикасен. Необходими са минимум 2-3 години, в които да се посветите на изучаването на английски, така че да положите стабилна основа, да изградите усет към езика и постигнете преодоляване на езиковата бариера, както и да си създадете полезни навици, които впоследствие ще ви помогнат да поддържате нивото.

Обучението се извършва по утвърдени системи, но преподаването често излиза извън рамките на учебника. Часовете са забавни и разчупени, като се балансира между традиционните методи за овладяване на граматиката и лексиката и на иновативни разговорни подходи. Разбира се, разчитаме и на вашето отговорно отношение към задачите за самоподготовка у дома, които ви носят допълнителни часове работа с езика.

Ако нашият подход съвпада с вашите възгледи и отношение към обучението по английски език, ще се радваме на едно дълго и ползотворно сътрудничество.

Очакваме Ви!