Качествената подготовка за Националното външно оценяване в 7 клас трябва да започне навреме. Не чакайте успехът в училище да се понижи, за да потърсите квалифицирана помощ. Мотивацията, увереността и изграждането на полезни навици за учене са ключови за отличното представяне на учениците на приемните изпити.

В  „Imagine School” знаем как да помогнем в тази насока и умеем да превръщаме ученето в забавно преживяване посредством интерактивни  методи и средства за обучение. Друго наше предимство са достъпните цени и опитните квалифицирани учители, които преподават с много внимание и ентусиазъм.

Подготовката на учениците от 7 клас е съобразена с учебния материал и изискванията на изпитния формат. Предвижда пробни изпити и реални прогнозни резултати. Формирането на групите става след входящ тест за определяне на възможностите на ученика, за постигане на оптимално целенасочено и адекватно обучение.