В учебната занималня вашите деца не просто подготвят уроците и домашните за училище, а се приучават на самостоятелност, отговорност, работа в екип, развиват креативността, интлекта, мисленето си.

В занималнята се работи с максимум 15 деца, които допълнително са обособени в малки групи, според класа, възможностите и потребностите. Те подготвят самостоятелно домашните и уроците  под ръководството и със съдействието на педагог. Същевременно им се поставят различни групови задачи, които развиват в тях умение за екипна работа и сътрудничество в усвояването на материала – разказват уроците, задават си въпроси, дискутират. Решават допълнителни задачи и тестове по български език и математика. Особено внимание се обръща на учениците в 4-ти клас, които се подготвят за предстоящите изпити  в края на учебната година.

Учениците получават системно обучение по английски език – два пъти седмично се включват в допълнителен курс съобразен с нивото им, с преподавател филолог и още два пъти седмично работят върху допълнителни упражнения. Обучението по английски съчетава традиционни и иновативни игрови методи, които изграждат позитивно отношение и любов към изучавания език.

Последните часове в занималнята са посветени на творчески занимания и групови игри, които разтоварват и същевременнo

развиват въображението, мисленето и разширяват общата култура. А в петъчния ден ги очакват изненади – кулинарни и творчески работилници, разходки до музеи, паркове и други интересни места в столицата и околностите.

По желание центърът може да осигури допълнителни занимания по езици, математика и изобразително изкуство, според потребностите и интересите на детето.

Учениците, които са записани в целогодишната учебна занималня се възползват безплатно от ваканционните занимални и мероприятия през учебната година в неучебните (но работни! ) дни и ползват 15% отстъпка за всички занимания, предлагани от центъра, и Лятно училище.