Условия за обучение в Imagine School през учебната 2018 – 2019 г.

УСЛОВИЯ ЗА  ОБУЧЕНИЕ Обучение в “Imagine School – Обучение с въображение“   Обучението се извършва в рамките на два учебни срока от по 4 месеца както следва: I-ви срок:  01. 10.2016 – 31.01.2017 II-ри срок: 01.02.2017 – 31.05.2017 Обучението се извършва в