“Teachers who love teaching teach children to love learning”


Курсове за ученици ( 1 – 7 клас)

Изучаването на английски език е необходимост и често сериозно предизвикателство пред Вашите деца. Те разполагат с изключителен капацитет именно в годините между 1-ви и 7-ми клас да постигант отлични резултати в овладяването на езика, така че свободно да си служат с него – едно умение за цял живот. В тази ранна възраст те могат да поставят стабилните основи и за едно по-нататъшно развитие и постигане на високи резултати в международно признатите изпити по английски, които осигуряват място в най-реномираните световни университети.

В „Imagine English” се работи по утвърдени системи, съобразени с материала по английски език за съответния клас в училище, който се усвоява и надгражда. Развиват се всички езикови умения: Reading, Listening, Speaking and Writing

За всеки клас са предвидени групи за начинаещи, средно напреднали и напреднали. Групите са малки (до 10 деца) като се запазва индивидулания подход, съобразно възможностите и потребностите на учениците.

  • Курсове за ученици (8 – 12 клас)

Учениците се групират според съответното ниво и потребности. Покриват се всички нива, като системите са съобразени със стандартите за изпитните формати по английски език в световен мащаб.

  • Курсове и индивидуална подготовка за FCE, CAE, TOEFEL, кандидат-студентски;
  • Индивидуално обучение