Обучението по ментална аритметика е напълно възможно и ОНЛАЙН. Възползвайте се от промоцоналните ни оферти за юни, юли и август. 80 лв./ 8 уч. часа (в група); 100 лв. (8 уч. часа индивидуално)

Множество изследвания показват, че децата, които смятат с абакус получават едновременно визуални, слухови и мускулни сигнали и в резултат на това мислят по-бързо отколкото в начало на изследването. Като следствие се развиват синапсните връзки в мозъка на детето. При смятане с абакуса се използват и двете ръце. След научаване на техниката децата могат само с визуализация на абакус да преминат към ментално смятане.
Синхронната работа на двете ръце влияе на развитието на двете полукълба на мозъка едновремено.
При движение на дясната ръка се развива лявото полукълбо и съответно логическото мислене. При движение на лявата ръка се развива творческото мислене, въображението, които се отнасят към дясното полукълбо. Благодарение на едновременната работа на двете ръце двете полукълба на мозъка активно споделят сигнали и по такъв начин се развиват и двете половини на мозъка.Изучавайки Менталната ариметика детето не само се развива в посока математика, но благодарение на общото развитие може да подобри успеха си в училище.

Ментална аритметика ОНЛАЙН – летни промоции