От октомври тази година в УЦ Imagine School стартират курсове по МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА по системата на МАЕ (Mental Arithmetic of Europe)

КАКВО Е МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА?
Това е уникален начин за пресмятане на аритметични задачи по системата на устно смятане (събиране, изваждане, умножение, деление, пресмятане на корен квадратен от число) за много кратко време, без използване на калкулатор. Но светкавично бързото решение на аритметични задачи не е цел на менталната аритметика. Това е само показател, резултат от това, че с помощта на нашата методика отлично се тренират концентрацията на вниманието, фотографската памет, логиката, въображението.

Дефицит на концентрация – това е болестта на модерното общество, следствие от технологичния прогрес. Днес децата не могат да се съсредоточават дълго време върху един процес, те бързо се изморяват, трудно им е да усвояват нова информация. Нашата задача е да помогнем на детето да развие умствените си способности, да формира важни навици, които са необходими за живота в съвременната реалност.

9 ПРИЧИНИ ДА СЕ УЧИ МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА

❶ Фундамент за успех в живота
❷ Добра концентрация и фотографската памет
❸ Увереност в себе си
❹ Повишаване на успеха в училище
❺ Многостранно развитие във всички аспекти от живота
❻ Лесно изучаване на чужди езици
❼ Инициативност и самостоятелност
❽ Развитие на лидерски качества
❾ Себереализация и достойна работа

Стартират курсове по ментална аритметика